Skip to main content

Groenrenovatie Arthur Meerwaldtplantsoen te Amsterdam West

Omschrijving park oude situatie

Het Arthur Meerwaldtplantsoen is een belangrijke parkstrook in Slotermeer-Noord in de wijk Westelijke Tuinsteden van Amsterdam. Deze Westelijke Tuinsteden hebben de status van beschermd stadsgezicht 'Van Eesterenmuseum' waar de parkstrook onderdeel van uit maakt. Het Arthur Meerwaldtplantsoen is aangelegd in de jaren ’60 en was aan een grondige renovatie toe. Er was kleur uit het park verdwenen, de beplanting was versleten en een fors aantal bomen verkeerde in een slechte staat. Het doel van de renovatie was om de aantrekkelijkheid van het park te vergroten en wateroverlast op te lossen of te verkleinen. 

Het park bestond uit een grote bomenweide in combinatie met drie bijzondere vaste plantentuinen die het park kleur gaven. Ook de opbouw met hoge en lage heesterranden gaven het park een eigen karakter. Veel van de oorspronkelijke ideeën waren nog herkenbaar in het park en vormden de inspiratie voor het renovatieplan.

Wateroverlast

In het park was op verschillende plaatsen sprake van ernstige wateroverlast. Na een regenbui stonden grote delen van het park onder water. Als onderdeel van de renovatie zijn maatregelen genomen om de wateroverlast te verminderen. Hiermee wordt het plantsoen onderdeel van Amsterdam Rainproof, dit is een initiatief dat als doel heeft om Amsterdam bestand te maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien.

Renovatieplan

Geïnspireerd op het oorspronkelijke ontwerp uit de jaren ’60 en de input van omwonenden is er door de stad Amsterdam een renovatieplan gemaakt voor het park. De vaste-plantentuinen en de heesterranden worden hierin hersteld, 180 bomen worden vernieuwd en de wateroverlast wordt aangepakt.

Buro SON heeft dit schetsmatige renovatieplan verder uitgewerkt tot definitief ontwerp met uitvoeringstekeningen zoals een opruimtekening, beplantingsplan en een uitzettekening. Hiermee kon een RAW bestek worden gemaakt zodat het werk goed aanbesteed kon worden. Met zo'n groenrenovatie wordt ruim 30 jaar vooruitgekeken, waardoor over ieder detail goed wordt nagedacht.

De drie bijzondere vaste planten tuinen zijn opnieuw ingedeeld waarbij iedere tuin zijn eigen indeling en kleurenpallet heeft gekregen. De eerste vaste plantentuin is een oude Mien Ruys tuin. In deze tuin heeft ieder plantvak slechts 1 plantensoort: een siergras, wintergroene blokhaag, bladplant of kleurige vaste plant. De tweede en derde vaste plantentuinen bestaan uit gemengde borders met een combinatie van verschillende bloeikleuren. Dit alles is gecombineerd met een variatie aan bladplanten en siergrassen, zodat in iedere vaste plantentuin een rijk seizoensbeeld aanwezig is.

De waterproblematiek was in die mate, dat traditionele oplossingen niet geschikt genoeg zouden zijn. De bomen, beplanting en het gras in het park hebben juist water nodig om in leven te kunnen blijven. De kunst was dus om een oplossing te zoeken voor een eventueel wateroverschot bij hevige regenval, maar ook voor een watertekort in droge periodes. Dit vraagstuk hebben we samen met het Ingenieursbureau Amsterdam uitgedacht en zijn hiermee tot een pilot project gekomen.  In plaats van het park traditioneel te draineren, is ervoor gekozen om zandsleuven toe te passen en verticale zandpilaren. Hierdoor kan het regenwater makkelijker de bodem intrekken en wordt overtollig water op het maaiveld tegengegaan.

Projectgegevens

Ontwerp en uitwerking: 2017 - 2018 Schreuders Advies/ buro SON
Projectteam: Wim Schreuders, Sonja van Wieringen, Frederike van Mierlo en Ingeborg Hovind
Aanleg: 2018 - 2019 Dolmans Landscaping Group
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Oppervlakte: ca. 5 hectare (50.000 m2)


  • Adres

  • Kolthoornseweg 8
    3881 PW Putten

  • KVK nr. 33245266