Skip to main content

Renovatie Marie Heinekenplein te Amsterdam Zuid

Achtergrondinformatie

Het Marie Heinekenplein ligt in de populaire wijk De Pijp in Amsterdam Zuid, vlakbij de Albert Cuypmarkt. Het plein is ontstaan door de sloop van een deel van de Heinekenbrouwerij. Hiervoor in de plaats is in 1994 een appartementencomplex gekomen met een inpandig winkelcentrum en horeca in de plint. Het plein is vernoemd naar de nicht van de brouwer en behoort tot één van de grootste pleinen van Amsterdam.

Aanleiding renovatie

De aangrenzende straat, de Ferdinand Bolstraat, is onderdeel van de Rode Loper. Dit is één van de grootste binnenstedelijke herstructureringsprojecten van de openbare ruimte in Nederland. De Rode Loper biedt meer ruimte aan voetgangers en fietsers, en is duidelijk herkenbaar door uniform materiaalgebruik. Deze Rode Loper volgt het tracé van de Noord/Zuid lijn en verbindt onder andere het Centraal Station met de Zuidas. De aanleg van deze Rode Loper is in 2013 gestart en is afgerond in 2021. De aanleiding voor de renovatie van het Marie Heinekenplein was om het aan te laten sluiten op deze Rode Loper maar ook om gelijk de gebruiksfunctie te verbeteren. Het rood geasfalteerde plein was bij velen al jarenlang een doorn in het oog.

Participatieproces

Samen met de omwonenden, de horeca en de gemeente Amsterdam hebben we in een kernteam de renovatie van het Marie Heinekenplein ontwikkeld. In een binnenstedelijke ontwikkeling is het vanzelfsprekend om met allerlei praktisch zaken rekening te houden, zoals de terrasvergunningen van de horeca, het stallen van fietsen, de mogelijkheid om kleine evenementen te organiseren en de lichtval in de appartementen. De uitdaging was om al deze praktische zaken te integreren in een creatief ontwerp. Naast overleg met het kernteam hebben we een concept ontwerp gepresenteerd tijdens een bewonersavond, waarna het ontwerp steeds verder is geoptimaliseerd. Hierdoor is draagvlak voor het ontwerp ontstaan, wat naar onze mening een essentieel onderdeel is voor het laten slagen van een dergelijke renovatie.

Ontwerptoelichting

Om het harde karakter van het plein te verzachten is een grasveld ontworpen dat centraal op het plein ligt. Dit grasveld heeft een organische vormgeving, zodat het communiceert met de naastgelegen bebouwing. Kleine bomen in het gras zorgen voor een menselijke maat op dit grote plein. Het grasveld is verhoogd gelegd als een soort podium zodat er een bepaalde dynamiek in het maaiveld is ontstaan. Om dit podium intensief te kunnen gebruiken voor allerlei doeleinden, is er ook verharding op dit podium voorzien. De vorm van deze verharding volgt verkorte looproutes over het plein. In deze verharding zijn bedriegertjes verwerkt, dit zijn kleine waterspuwers die voor levendigheid op het plein zorgen. De bedriegertjes vormen met elkaar een Pentagon, wat een knipoog is naar het Heineken logo. Het plein heeft naast een kijk- en verblijfsfunctie, met dit waterobject ook een speelfunctie gekregen. Vooral op zomerse dagen wordt hier met veel plezier gebruik van gemaakt.

Projectgegevens

Ontwerp: 2015-2016 buro SON
Aanleg: 2016 HK Groen, BAM Infra, en Rots Maatwerk
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Oppervlakte: ca. 4.000 m2


  • Adres

  • Kolthoornseweg 8
    3881 PW Putten

  • KVK nr. 33245266