Skip to main content

Herbestemming Groot Emiclaer Amersfoort

Historische grond

In de 16e eeuw erfde de bekende Amersfoorter Johan van Oldenbarnevelt landerijen rondom Amersfoort, van zijn ouders. Tot deze landerijen behoorde ook malenhoeve Groot Emiclaer. Na zijn dood is het verkocht waarna de boerderij uiteindelijk in 1940 is afgebrand. Bij de aanleg van de wijk Kattenbroek is de herbouwde boerderij met bijgebouwen bewaard gebleven. De laatste gebruiker was de gemeentelijke dienst SRO waarbij de buitenruimte werd gebruikt als gemeentewerf. 

Herbestemming

De voormalige gemeentewerf is herbestemd tot een kleinschalig woongebied. De boerderij is gerenoveerd tot woonboerderij en de bijgebouwen tot schuur- en stalwoning. Toegevoegd aan het gebied zijn zes half vrijstaande villa’s en één vrijstaande villa, die tussen de bestaande bomen in zijn gepositioneerd.

Renovatieplan

De directe ruimte tussen de woonboerderij, de schuur- en de stalwoning is een gemeenschappelijk perceel dat dienst doet als boerenerf. Om de boerensfeer in het overige maaiveld zichtbaar te maken, is de rijweg ernaar toe als een karrespoor gemaakt. Aan het begin van het karrespoor zijn de aanwezige gemetselde poeren met de naamsvermelding van de malenhoeve bewaard gebleven. De aanwezige bomen, die sfeer en karakter aan het gebied geven, zijn leidend geweest in het ontwerp voor de openbare ruimte. Hierbij is niet alleen rekening gehouden met de standplaats, maar ook met de stamhoogte van de bomen zodat de aanwezige kwaliteit binnen het gebied behouden is gebleven.

Parkeren

Om de aanwezige bomen zoveel mogelijk met rust te laten, zijn de benodigde parkeerplaatsen voor de bewoners en voor eventuele bezoekers, geclusterd op het terrein. De parkeerplaatsen hebben door gebruik van halfverharding, de uitstraling van een zandweg gekregen. Hierdoor is het een onderdeel geworden van de informele sfeer van dit gebied. Het materiaal waarvoor we gekozen hebben is Graustabiel, dit bestaat uit dolomietgesteente met grauwacke, dat gemengd is met componenten die een sterk hydraulische werking hebben. Ook de toegangspaden naar de woningen zijn per twee geclusterd, zodat er zo min mogelijk verkeersbewegingen over de boomwortels plaatsvinden.

Groenvakken

De groenvakken zijn ingezaaid met ruig gras en aangevuld met stinzenplanten. Redenen hiervoor zijn onder andere:

  1. om een natuurlijk eindbeeld te bereiken;
  2. om schade aan boomwortels te beperken door graafwerkzaamheden;
  3. om waarde toe te voegen aan de ecologie;
  4. om extensief te kunnen beheren zodat irritatie aan boomwortels beperkt blijft.

Van oorsprong werden stinzen aangeplant op buitenplaatsen, rondom kastelen en landhuizen. Ze bloeien in het voorjaar en mogen verwilderen zodat ze ieder jaar opnieuw zullen bloeien. Soorten zijn bijvoorbeeld sneeuwklokje, bosanemoon, kievitsbloem en lelietje der dalen.

Projectgegevens

Ontwerp: 2018 buro SON
Projectteam: Sonja van Wieringen en Gemma Diks
Bestek en technische uitwerking: De Slijpkruik
Aanleg: 2019 SIGHT Landscaping
Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
Ontwikkeling en bouw: Evertsen Bouw BV Zwolle
Oppervlakte: ca. 6.650 m2


  • Adres

  • Kolthoornseweg 8
    3881 PW Putten

  • KVK nr. 33245266